Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

Incasso’s en Gerechtsdeurwaarder Praktijken

In aanmerking nemende dat een van de grootste drempels voor de daklozen de schuldenlast is die zij met zich meedragen, veelal ontstaan en de reden van de dakloosheid alsmede ontstaan tijdens de dakloosheid.
Diegene die de terugkeer in de maatschappij nastreven worden meestal hierdoor ernstig belemmerd, zelfs dermate ontmoedigd dat zij hun streven opgeven.


Een aantal schulden stereotiep zijn, op het moment van dakloos worden is er meestal sprake van een huurschuld, onbetaalde energierekeningen, doorlopende abonnement kosten mobiele telefoon, verzekeringspremies alsmede doorlopend de ziektekosten verzekering.
 Voorts bouwen daklozen veelal een aantal openstaande boetes op,  wildplassen, biertje in het park, die uiteindelijk verder oplopen en onder de wet Mulder komen te vallen waardoor het risico van in gijzeling name actueel wordt.
De ontstane schulden, met uitzondering van de boetes, exorbitant stijgen middels de toevoeging van incasso, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.


Oorzaak;
Door de dakloosheid en het meestal ontbreken van enige vorm van inkomen is de dakloze niet in staat deze schulden te betalen, zelfs hiervoor een regeling aan te gaan.
Gevolg;
De dakloze blijft dakloos, diegene die het toch aandurft een woning verwerft en zich terug op doet nemen in het GBA, wordt direct geconfronteerd in zijn of haar uiterst precaire situatie met voornoemde schulden.
Gevolg hiervan is dat de weinige goederen en eventueel verkregen rechten uitkering direct onder een of andere vorm in beslag genomen worden, uiterst trieste hieraan is dat het veelal goederen etc. betreft die geschonken zijn door charitatieve instellingen die indirect de zakken van de incasso bureaus en deurwaarders vullen.
Meest tegen de borst stuitend is dat indien men enige betaling pleegt dit in eerste instantie in mindering strekt op de deurwaarders kosten, meestal nog niet voldoende om de rente te betalen, pas als alle additionele kosten en rente de deurwaarder of incasso bureau toekomende heeft betaald gaat men aflossen op de werkelijke schuld.
De dakloze staat binnen twee maanden weer op straat en geeft het nu voorgoed op.
 Oplossing vanuit de overheid:
Uiteraard wordt de mogelijkheid geboden om in een schuldsanering project plaats te nemen, echter voordat men hiervoor in aanmerking komt moeten eerst bepaalde openstaande boetes en of vorderingen worden betaald, dit is welhaast onmogelijk en mocht men al de moed hebben dit toch te proberen, tijdens deze periode hebben alle overige schuldeisers vrij spel en zorgen er wel voor dat het niet lukt.
Belastingschulden en wet Mulderboetes kunnen in een schuldsanering project mee genomen worden, maar het restant van de wet Mulder boetes moet na de schuld saneringsperiode alsnog voldaan worden. Daardoor kan het voorkomen dat de problemen weer op nieuw beginnen.  
Resultaat;
De dakloze is en blijft belast met schulden die verder oplopen, om de paar maanden wordt hij in Gijzeling genomen, hetgeen overigens niets oplevert want de schuld blijft staand, alleen de maatschappij draait voor de kosten van detentie op.
De dakloze blijft veroordeeld tot de straat, en blijft non productief voor de samenleving.
Mocht hij toch in de schuldsanering komen, blijft hij non productief en is het resultaat voor de schuldeisers vrijwel nihil, op de bijkomende incasso kosten wordt een klein beetje betaald door de bewindvoerder, op de oorspronkelijke schuld meestal niets en naar die jaar krijgt men finale kwijting.
Indien men het geheel zorgvuldig onder de loep neemt is in het bijzonder de werkwijze van de incasso bureaus en deurwaarders kantoren laakbaar, men stampt als een woeste olifant door de porseleinkast, de enige die er een zeer bescheiden beetje profijt van trekt zijn diezelfde bureaus en dit ten kosten van de samenleving, de productiviteit van de individuele  dakloze en vreemd maar waar ook van de oorspronkelijke schuldeiser.
Toch is het niet zo vreemd, de oorspronkelijke schuldeisers hebben allang de rechten van hun vordering verkocht aan de incasso bureaus of deurwaarders, de schuld als verlies fiscaal verrekend en afstand gedaan van hun vordering, echter de nieuwe rechthebbende kopen de schulden tegen zeer lage percentages van de openstaande schuld en hebben vervolgens bijna vrij spel om al diegene die in hun bestand zitten tot aan hun dood, indien het lukt tot na hun door bij de erfgenamen, te achtervolgen.
Kortom het is puur business, grote machtige kantoren die schulden opkopen van €100,00 tegen 10% dus € 10,00 vervolgens de schuld van € 100,00 verhogen met alle denkbare incasso, buitengerechtelijk, gerechtelijke en rente kosten zodat het totaal te vorderen gemiddeld oploopt naar € 280,00. Om dan vervolgens grootmoedig iemand toe te staan middels een regeling € 15,00 per maand te betalen, dit is niet eens genoeg om de rente op de schuld die in rekening wordt gebracht te betalen, gevolg men komt er nooit meer vanaf.
Reken nu maar eens uit dat het gemiddelde incasso bureau in Nederland zo 15.000 dossiers heeft liggen.
 

DoorWilfr.