Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

Armoede en Kerst.

De Kerk houdt zich al sinds haar uitdijing over de wereld bezig met armoede, vooral via de bestrijdings-methodiek.
En ik ben altijd bezig met zoeken naar signalen dat de Kerk eindelijk gaat inzien dat dat niet genoeg is.


 
Dus luister en kijk ik met Kerstmis elk jaar naar de uitzending Urbi et Orbi.
Sinds we deze van origine Duitse Paus hebben kijk ik weer via de Duitse TV , want dat domme ge-vertaal van de Hollandse zenders moet ik niet.
En zo zag ik een stuk dat in de Hollandse vertaling later niet zat.
 
Over werkloosheid en armoede sprekend kwam er ineens een zin voorbij:
 
- - - is es die höchste Zeit dass neue Gesellschaftsformen entwickelt werden .....   !!
Ik werd gestoord door het enigste telefoongesprek van die dag, en toen ik in de gaten kreeg wat hij gezegd had , dacht ik :
 
Hoera  .!!! 
Zelfs de Kerk snapt dat de oorzaken van massawerkloosheid en dito armoede in onze Gesellschaft ZELF zitten.
En dat het DUS nodig is dat er ook een andere vorm van Gesellschaft wordt opgericht.
En die hoeft niet meer ontwikkeld te worden, want dat heb ik al gedaan.
 
Nota bene met als basis iets wat ook uit de Kerk zelf komt.
Een van de meest succesvolle samenwerkings- en organisatievormen ooit, nl de Abdij.
 
De oudste abdij in W-Europa is gesticht in het huidige Zwitserland kort na 500, toen de instorting van het Romeinse Rijk nog bezig was.
Die Abdij bestaat in minieme vorm nog steeds. 
Een van de bekendste abdijen in onze buurt is die van Postel, ten z. van Tilburg net over de Belgische grens.
Ze is gesticht rond 1150, en bestaat dus al meer dan 850 jaar.
 
Waar het om gaat is datgene waar nooit over gesproken wordt, nl de economische basis van alle abdijen vanuit hun oprichting.
Die is nl niet de commerciele geld-economie, maar de Zelfvoorzienings Ruil- en Voorraad Economie.
De Religieuze mantel die daarover ligt, kan alleen bestaan vanuit de ZRV-Economie.
Nu door de ontwikkelingen  van de laatste 60 jaar overal Abdijen gesloten worden, verdwijnt ook die unieke meer dan 1000 jaar
oude vorm van Zelfvoorzienings Economie.
En wat ook verdwijnt, is de unieke structuur gebaseerd op vrijwillige samenwerking en betaling in natura.
Waar voor ieder die wil altijd werk is.
En waar in theorie iedereen arm is, maar in de praktijk rijk.
Niet in persoonlijk bezit, maar in gezamenlijk bezit van het totaal.
Met altijddurend gebruiksrecht.
Dat niet kan worden afgepakt.
 
Dat model heb ik gemoderniseerd en geschikt gemaakt voor deze tijd. Met als doel werk te scheppen voor de steeds grotere massa werklozen en armen.
Het is het nieuwe Gesellschaftsmodell waar de paus het over had.
 
Wie meer wil weten over Abdijen kan terecht op het Wikipedia-artikel daarover.
De website van de Abdij van Postel is: www.abdijpostel.be
 
Er zijn in België nog meer Abdijen die de moeite van een bezoek waard zijn, nl die van Averbode en die van Tongerlo.