Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

Armoede-dag en –week.

 Op 17 oktober was het armoede-dag en 2 weken geleden was het wereld-armoede week.
Op de 17e oktober heb ik ook meegelopen in de tocht door Breda langs de plekken die voor daklozen en thuislozen
in Breda van belang zijn.

En geluisterd naar de verhalen over de bestaande situatie en de komende ontwikkelingen bij de SMO.
Voor Breda en omgeving en hier voor mij belangrijk en leerrijk.
Maar over de basisoorzaken van de armoede in het algemeen, en die in Nederland zelf, daar ging het niet over.
 
In de wereldweek tegen armoede waren er op de TV diverse documentaires in een titel “Why poverty “.
 
Ik heb er daarvan diverse gezien, en het was weer  globaal hetzelfde als de afgelopen 25 jaar en langer.
Mooie historische documentaires, te beginnen met de jagers en verzamelaars  -tig-duizend jaren geleden, en doorlopend tot in de vorige eeuw.
Heeeeeel veel beschrijvingen, en een boel uitlegging en historische verklaringen.
In sociologisch en historisch opzicht .
Er werd ook heel even aangestipt dat er in sommige tijden in sommige gebieden geen armoede bestond, zoals in het Inka-rijk en in China
in de middeleeuwen.
Alleen even aanstippen, NIET uitleggen en NIET verklaren.
Waarom nu niet ?
Ik heb zelf in de loop van de tijd tijdens mijn studie van antieke beschavingen al gevonden dat armoede helemaal niet nodig is.
In het jaar sociologie op de UvT heb ik dat bevestigd gekregen.
 
Armoede bestaat al 2000 jaar. En al 2000 jaar is er een algemeen gedrag, komend vanuit de Kerken, wat je moet doen met armoede.
Armoede moet je bestrijden. Meer niet. Want het gevolg is dat armoede altijd blijft bestaan.
Bestrijden is een term die komt uit de medische sector. Als je de oorzaak niet kunt aanpakken, beperk je je tot de gevolgen.
Een zalfje, of een pilletje, of een pleistertje. En dat tot St. Juttemis, want omdat de oorzaak blijft bestaan blijft de kwaal ook.
 
De oude Inca ‘s en de oude Chinezen en nog oudere beschavingen in het M-Oosten wisten al hoe je armoede kunt vermijden.
Waarom gaat het in al die armoede-dagen en weken daar NOOIT over ?
 
Blijkbaar moet dat geheim blijven ? Wat zit daar achter ?
 
Omdat het nooit over de basis-oorzaken van armoede algemeen gaat, gaat het ook nooit over oplossingen.
Om een of andere reden is dat een politiek taboe .
Politici zijn nergens op de wereld bezig over oplossingen voor armoede als groot probleem.
Waarom niet ?
En wat vinden de armen daar eigenlijk zelf van, als ze zich dat al bewust zijn ?
Want veel armen hebben nog steeds geen inzicht in armoede als algemeen verschijnsel.
Maar een aantal ook wel .
Hoeveel eigenlijk.
Dat zou ik ook wel eens willen weten.

Martin