Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

Martin's verhaal - Manipulatie van de werkloosheidscijfers.6) Manipulatie van de werkloosheidscijfers.

In de 2e helft van de jaren ’90 kreeg ik steeds meer aanwijzingen dat er in ons land geknoeid werd met de werkloosheidscijfers.
In de jaren na 2000 kreeg ik nog meer aanwijzingen, ook vanuit Duitsland en Groot-Brittannië

In 2009 heb ik een jaar Sociologie gedaan aan de Universiteit van Tilburg.
Uiteraard kwamen de ww-cijfers ook ter sprake. Ik was heel blij verrast toen mijn toenmalige Prof een heel college  wijdde  aan de manieren waarop overheden, vooral van de Noordelijke landen,  met de ww-cijfers goochelen.

De belangrijkste basis is het begrip Werkzame Beroepsbevolking. Dat is het deel van de Potentiele Beroepsbevolking dat aan het werk is voor gemiddeld meer dan 12 uur per week.
Als je structureel minder dan 12 uur per week werkt, behoor je niet tot de werkzame beroepsbevol-king.
Als je tot de werkzame beroepsbevolking behoort, dus permanent aan het werk bent voor meer dan 12 uur per week, dan kun je je baan verliezen. Als dat gebeurt, wordt je officieel werkloos, want dan krijg je in principe WW.
Dat wil zeggen, als je in loondienst bent.  Want als je als zelfstandige je werk cq je baan verliest, krijg je geen WW, want je bent immers niet in loondienst geweest.

Dus: als er 500.000 zelfstandigen hun baan verliezen, omdat hun bedrijf failliet gaat, dan worden ze niet  tot de werklozen gerekend, terwijl ze dat wel zijn. 

Het getal van de Potentiele Beroepsbevolking is het aantal mensen tussen de 15 en de 65, dat zou kunnen werken. Dat getal schommelt al meer dan 10 jaar rond de 11 miljoen. Globaal, het gaat om de grote lijn.
Het getal van de Werkzame Beroepsbevolking schommelt al meer dan 10 jaar rond de 8 miljoen. 
Het verschil, rond de 3 miljoen, is in feite permanent werkloos.
Maar de overheid noemt die mensen niet werkloos, nee, dat is de zgn. Arbeidsreserve. En daarvoor werden ze de zgn inactieven genoemd. Daar kwam toen een storm van protest op, dus dat begrip werd toen weer vervangen door Arbeidsreserve. En tegenwoordig wordt ook dat begrip niet meer gebruikt.
Die groep van 3 miljoen is te verdelen in 2 delen:
- een deel dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt;
- het deel  dat geen uitkering krijgt, de zgn NUG-gers.
Dat betekent Niet UitkeringsGerechtigd.
Dat zijn dus mensen die geen uitkering krijgen, terwijl ze wel werkloos zijn.
Die 3 miljoen kun je globaal onderverdelen in 3 groepen van rond 1 miljoen:
- een miljoen ongeveer huisvrouwen, huismannen, meerderjarige inwonende kinderen, maar ook  
  mensen die in vakantieparken wonen en uiteraard daklozen en zwervers.
- rond de 1 miljoen leerlingen en studenten.
- rond de 1 miljoen mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Het officiele aantal werklozen is dus rond de half miljoen;
Het onofficiele aantal werklozen is rond de 3 miljoen.
Het totale aantal werklozen, rond de 3, 5 miljoen, is dus ZES a ZEVEN keer zo hoog als het officiële percentage.
Het beeld, dat wij het in Nederland veel beter doen dan de zuidelijke landen van Europa, klopt van geen kanten. De overheid houdt de bevolking   en de burgers voor de gek. Maar ook zichzelf.
En de politici geloven hun eigen bedrog ook nog.

In Duitsland is het echte aantal werklozen veel en veel hoger dan de regering beweert.
Daar is het zo, dat tal van werklozen in een zgn leerlingen of werkervaringstraject worden gestopt. Dan zijn ze officieel niet meer werkloos.
Verder is het daar zo, dat mensen van 58 jaar af, die ingeschreven zijn bij het Arbeitsamt, en die een jaar lang geen officiële vacature krijgen aangeboden, ook niet meer worden meegerekend als werkloos.
En de vele honderdduizenden die worden tewerkgesteld in anderhalve Euro-jobs, een soort Arbeitseinsatz, worden ook niet meegerekend.
De naar schatting 5 miljoen  leerlingen en studenten  voor wie voor het merendeel ook geen baan bestaat ,blijven uiteraard ook buiten de cijfers.