Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

Martin's verhaal - Discriminatie per wet.


4) Discriminatie per wet.

In de 2e helft  van de jaren ’90 van de vorige eeuw, toen ik als werkloze op allerlei manieren
werd gediscrimineerd door wetgeving, diende ik daarover een aantal klachten in bij de Commissie Gelijke Behandeling, die toen nog zelfstandig was.
Na een aantal weken niets te hebben gehoord kwam er op eens een uitvoerige brief, ondertekend door de toenmalige voorzitter, wijlen Ir. Quené.

Na een uitvoerige inleiding kwam er ongeveer dit:
- discriminatie is in het algemeen verboden in Nederland, maar er zijn 3 belangrijke
utzonderingsgebieden; dat zijn :

1. het gebied van de sociale verzekeringen en de sociale uitkeringen
2. het gebied van het bouwen en wonen
3. het gebied van het onderwijs.

De overheid mag de burgers hier op allerlei manieren ongelijk behandelen, maar de wetgever beschouwt dit niet als discriminatie, ook al vinden burgers van wel.

Dit deel ik u in vertrouwen mede, het is niet de bedoeling dat u dit naar buiten brengt, bv door ermee naar de pers te gaan.Ik vertrouw erop dat u zich hieraan zult houden.

En dat heb ik gedaan, maar achteraf was het beter geweest dat ik er wel mee naar de pers was gegaan. Want dit is natuurlijk schandalig.

De overheid beseft wel degelijk dat het om discriminatie gaat, maar doet alsof het niet zo is.
Discriminatie per wet op zeer grote schaal – het mag gewoon in dit land.

De bekendste vorm is wel de verdeling van werklozen in allerlei soorten, zodat voor elke aparte soort een aparte soort uitkering ontstaat, met verschillende voorwaarden en betalingsmodellen. Zoals WW, WAO, WIA, Bijstand, IOAW, Wajong etc. In feite is dat allemaal illegale wetgeving, in strijd met de mensenrechten van de VN.

Andere bekende manier is discriminatie naar leeftijd. In dit land mag de overheid van zichzelf ongeacht aantal elke willekeurige leeftijd als grens en scheiding trekken. Er bestaan leeftijdsgrenzen van 4 jaar, 10 jaar, 14, 16 en 18jaar.
18 jaar is de grens tussen jeugd en volwassenheid en is de enige internationaal toegelaten leeftijdsgrens.
De andere niet, zoals 19, 20, 21, 22, 23, 27, 30, 35 en50. Ook de grens van 65, die nu opgerekt gaat worden, is in principe illegaal.

Ook het verschil in behandeling van woningbezitters en woninghuurders mag eigenlijk niet.
Bestaat bij mijn weten ook bijna nergens anders in  ‘onze’ vorm