Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

In de meeste buitenlanden van W-Europa is er een Grondwet, die de basis van alle andere wetgeving vormt. Bedoeld is alle andere algemene wetgeving, die later wordt gemaakt, en valt in dezelfde categorie als een of ander Grondwetartikel.
In dergelijke buitenlanden is de Grondwet, afkorting verder GW, op enig tijdstip in de geschiedenis goedgekeurd door de bevolking via een zgn Grondwetsreferendum.

Verder is er in zulke landen een Grondwetshof.  Dat Grondwetshof , afkorting verder GWH, beoordeelt op aanvraag uit de bevolking een wet die al door het Parlement is goedgekeurd. Wordt zulk een wet door het GWH afgekeurd als zijnde in strijd met de GW, dan is die wet per definitie ongeldig, en wordt gedeponeerd in de prullenbak.
Die wet bestaat dan niet meer.
Tenslotte kan de GW alleen veranderd worden door een nieuw GW-referendum.

In Nederland is er niets van dit alles.
De GW is nog nooit door de bevolking goedgekeurd, omdat er nog nooit een GW-referendum is uitgeschreven.   De bevolking hier is nog nooit gevraagd wat zij van de GW vond.

Ook hebben wij hier geen Grondwetshof.  Het is hier dus niet mogelijk om andere wetten etc via dat hof te laten beoordelen.
Elke wet, hoe krom ook, en hoe ook in strijd met bepalingen in de GW zelf, kan hier gewoon wet worden. De nieuwe wetgeving heeft in feite geen enkele basis nodig. Want de GW is geen basis.

Tenslotte wordt de GW hier tamelijk regelmatig veranderd door groepjes ‘specialisten ’in achterkamertjes. Dat gebeurt geheel ook buiten  het Parlement om, en er komt ook vrijwel nooit iets in de Pers.

In feite is onze GW illegaal. Nooit door de burgers goedgekeurd. Niet voor WO II, niet daarna.

In 2008 of 2009, precies weet ik het niet meer, in augustus, toen half Nederland met vakantie in het buitenland was, was er in Den Haag ergens een besloten vergadering van de PvdA, ook over deze kwestie, en stond er ergens onbedoeld een microfoon open.  Zodoende kwam naar buiten de opmerking van Wouter Bos, dat onze GW ‘ een onbruikbaar vod’ was.
Allerlei lieden vielen toen over hem heen met het commentaar:   Dat had je zo niet mogen zeggen.
Dus niet: je hebt ongelijk, want hij had wel degelijk gelijk, maar hij had het alleen niet mogen zeggen.
Want nu konden gewone burgers er achter komen hoe het zat, en dat is hier natuurlijk niet de bedoeling.

In het buitenland is het meest beroemde GWH dat van Duitsland. Het is het beroemde Verfassungshof in Karlsruhe.  De rechters daar komen regelmatig in het nieuws en op de TV. Zowel voor zaken die in Duitsland zelf worden beoordeeld, als voor zaken de EMU betreffende. Laatst betreffende het ESM-verdrag.

Tenslotte wordt de GW hier regelmatig op illegale wijze veranderd.
Zoals gebeurd is in 1963, 1972 en 1983. Die van 1983 heb ik op mijn werkkamer.