Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

In de eerste helft van de jaren 90, toen ik al 15 jaar werkloos was, kreeg ik steeds meer aanwijzingen dat de Mensenrechten van de VN niet geldig waren. In de 2e helft van diezelfde jaren heb ik 2 x een rechtszaak aangespannen tegen het GAK omdat ze mijn gezin hadden gegijzeld. Die rechtszaken heb ik verloren mede omdat er geheime bepalingen waren bij het GAK waar ik als uitkeringstrekker niet van op de hoogte kon zijn.  Maar  ik heb toen wel de gelegenheid aangegrepen om bij de rechter een beroep te doen op de MR van de VN.

Bij de 1e zaak negeerde de rechter mijn beroep op de MR van de VN, en legde na afloop van de rechtszaak uit, dat hij als rechter niet mocht toetsen aan internationale  verdragen, en trouwens ook niet aan de Grondwet.
Dat staat in het even beroemde als beruchte artikel 120 van de Grondwet.

Bij de 2e zaak deed ik weer een beroep op de MR en op de GW. Weer negeerde de rechter die verzoeken en legde na afloop van de  zaak uit dat hij dat niet mocht.
Het artikel 120 van de GW is dus geen dode letter. De rechters houden zich er aan.

De Mensenrechten van de VN zijn dus ongeldig en waardeloos voor de burgers. Naderhand ben ik weer op zoek gegaan, en toen kreeg ik van een Mensenrechtengroep te horen dat de meeste internationale verdragen behoren tot het zogenaamde niet-bindende type. De overheden beloven alleen dat ze zich aan die verdragen zullen houden, maar als ze het niet doen staat er geen enkele sanctie op.
En tal van Mensenrechtengroepen  zich daar mee bezig houden hebben ook geen enkele poot om op te staan. Hun macht is precies nul.

Het beruchte artikel 120 van de GW is even raar als hard. Raar, omdat in de GW zelf dus staat dat de burgers geen beroep kunnen die op diezelfde GW.
Onze Grondwet is dan ook geen gewone Grondwet. In andere landen is de Grondwet de basis van alle andere wetgeving. In Nederland niet, hier is  het  precies omgekeerd.