Fout
 • Fout bij het laden van feeddata

Martin's verhaal

Even voorstellen.
 
Ik ben Martin , nu 67, maar voordat ik 65 werd bij elkaar meer dan 25 jaar werkloos.
Niet in een stuk, maar in diverse perioden, afgewisseld met uitzendwerk, half-jaar-trajecten, en tussen 2001 en 2005 4 jaarop de Sociale Werkplaats in Tilburg.
 
In de tijd vanaf 1980 tot 2010 ben ik met alle zaken in aanraking gekomen die het gevolg zijn van de langdurige werkloosheid en ik heb ook onderzoek verricht naar de OORZAKEN van de problemen en naar de gevolgen, zoals armoede, dakloosheid etc.
Met die zaken houd ik mij nog steeds bezig, want ik ben van mening dat armoede en dakloosheid feitelijk niet nodig zijn, want aan de oorzaken kan wel degelijk iets worden gedaan.
 
Toen ik 63 werd kreeg ik bericht van het UWV dat ik niet meer beschikbaar hoefde te zijn voor de arbeidsmarkt, en dat ik ook vrij was gesteld van de sollicitatieplicht.
Dat betekende dat het verbod om te studeren aan een Universiteit was opgeheven, en toen heb ik de kans waargenomen en heb in 2009-2010 nog een jaar gestudeerd aan de
Universiteit van Tilburg, faculteit Sociologie.
 
Doel was om uit te vinden of datgene wat ik allemaal zelf had ontdekt aangaande massawerkloosheid, massa-armoede, dakloosheid, zwerven en oorzaken, plus gevolgen tot aan het Leger des Heils toe, of dat ook bekend was op de Uni in de Sociologie-faculteit.
Dat is het dus, maar niet officieel naar buiten toe.
 
Concreet onderzoek aangaande:
 • Mensenrechten van de VN
 • Grondwet
 • andere Sociale Wetten cq uitkeringen, zoals WW en Bijstand
 • discriminatie in alle vormen
 • rechteloosheid van mensen aan de onderkant
 • de macht van gemeentebesturen om mensen fijn te malen in de bureaucratie.
 • het feit dat reïntegratie door commerciële reïntegratiebureaus op grote schaal een mislukking is geworden.
 • de manier waarop wordt gegoocheld met de werkloosheidscijfers, zodat de officiële werkloosheid een fractie is van de echte werkloosheid.
 • het feit dat cursussen volgen door langdurig werklozen vrijwel nooit iets oplevert, omdat de werkgevers liever jongeren hebben met echte recente opleidingen.
 • iemands vooropleiding van weinig belang is, want zelfs met een Gymnasium-vooropleiding kun je op straat komen te staan.