Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

Tips bij schuldsanering

Tips bij schuldsanering

Voorkom belemmeringen voor schuldsanering zoals:
1) Het nog niet volgen van een door de rechter opgelegde cursus, bijvoorbeeld bij het CBR.

2) Het nog niet gevolg geven aan een door de rechter opgelegde betaling aan derden,bijvoorbeeld schade vergoeding.

Opmerking:
zogenaamde wet Mulder boetes van het CJIB mogen geen belemmering zijn en kunnen worden meegenomen in de schuldsanering, maar als aan het einde van de saneringsperiode nog een restschuld overblijft moet deze alsnog voldaan worden.

Ziektekosten en schuldsanering.
Kom je in de schuldsanering vraag dan aan de begeleider of bewindvoerder om je weer aan te melden voor
aanvullende ziektekostenverzekering. Dat kan veel problemen voorkomen als je bijvoorbeeld naar de tandarts moet met kiespijn.