Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

Werelddag van verzet tegen Armoede 17 oktober 2012

 

Straattoer door AdVandaag was het Anti-Armoededag, een dag die al jarenlang in Breda “gevierd” wordt door allerlei organisaties die zich in Breda met armoede bezig houden.

 

 

 

  

.                                                                              

 

 

 


Vorig jaar hebben een aantal organisaties in Breda de handen ineen geslagen om te komen tot een gezamenlijk overlegorgaan: Marge in Beeld II. Op ludieke wijze verzamelden de diverse organisaties zich op de trappen van het oude stadskantoor om met elkaar in het huwelijk te treden. Dit jaar trokken de echtelieden op pad om onder de bezielende leiding van de mensen van de Straatraad een deel van de straattoer te lopen en om daarna bij het nieuwe stadskantoor de nieuwe website van Marge in beeld II te presenteren, de zeepkist te beklimmen met diverse statements en  tenslotte een petitie te overhandigen aan de gemeente waarin  samenwerking en vinger aan de pols met betrekking tot armoedebeleid wordt aangegaan.

Het was een gezellig en warm weerzien van elkaar op woensdagochtend 17 oktober in het Annahuis. Vele mensen van de zeer diverse groeperingen die zich in Breda met armoede bezig houden, diverse raadslieden en andere geïnteresseerden en betrokken stadsgenoten dronken samen  koffie en thee en peuzelden van de overheerlijke appeltjes uit eigen tuin.
Het thema dit jaar is: van uitsluiting naar aansluiting en de Straatraad, een nieuw opgerichte club van dak- en thuisloze mensen die op positieve manieren aandacht vragen voor hun situatie, zou het eerste deel van het programma gaan verzorgen:  het lopen van een deel van de straattoer: een wandeling onder begeleiding van mensen die op straat leven langs verschillende plaatsen in de stad die voor deze mensen belangrijk zijn of waren.  
Slingerweg. Uitleg door AdOnder de bezielende leiding van Ad, die met veel verve op verschillende plekken anekdotes, historische weetjes en andere horenswaardigheden vertelt over het leven op straat,  lopen we door Breda. Mensen zijn geraakt en diep onder de indruk. Realiseren zich soms voor het eerst hoe het leven in Nederland ook kan zijn. Ad dwingt respect af met zijn open eerlijke manier van vertellen, met zijn soms cynische opmerkingen aan het adres van bestuur, politiek en gezagsdragers. Er is in Nederland steeds minder plaats voor mensen aan de onderkant! Uit het zicht, uit de wereld, weg weg weg… het is maar ongemakkelijk als mensen geconfronteerd worden met de minder mooie kanten die het leven ook heeft.

 

We eindigen op het plein van het stadskantoor. We moeten buiten blijven staan, binnen zou het maar overlast geven, en dat is niet de bedoeling toch? Gelukkig zijn de weergoden met ons.
Diverse mensen beklimmen de zeepkist om binnen een minuut een statement te maken vanuit hun visie en aanpak. Er klinkt protest, er klinkt roep om aandacht, er klinkt verbondenheid en oog voor de warme kant van het arme leven. Want die is er ook! Armoede bezien vanuit de economische kant is en blijft een harde maar eenzijdige kijk. Wel een die meer en meer de nadruk krijgt in  ons land, maar toch een waar wij, de mensen aan de onderkant  gelukkig ook de relativiteit van blijven zien. En hoe moeilijk we het ook hebben, er is grote kracht tot overleven, veel creativiteit en  steeds vaker vanuit een positieve insteek het verzoek aan de wereld eens een kijkje te komen nemen in onze wereld, die arm is in geld, maar warm is in verbondenheid. Die expertise heeft in het omgaan met weinig geld en  de kracht in zich draagt van het vinden van tot nu toe ongekende oplossingen voor verrekte ingewikkelde problemen.

bijeenkomst Stadskantoor Breda
De nieuwe website ging in de lucht, de petitie werd overhandigd. Burgemeester van der Velde kwam  kijken en  het estafettestokje, in het leven geroepen in 2010, in het internationale jaar van bestrijding van de armoede, symbool van doorgeven van positieve kracht met betrekking tot armoede-werk, ging van Marge in Beeld II  naar De Straatraad en komt dus nog een jaar op het Annahuis te staan, omdat de straatraad dakloos is en het Annahuis een warm toevluchtsoord.

Op naar 2013. Niemand weet waar de schepen zullen stranden, maar wij, de mensen aan de onderkant, weten elkaar beter en vaker te vinden en geven niet op van ons te laten horen.  Tot de wereld weet, ziet en aansluit!