Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

Punten voor Raad Schuldhulpverlening

Verzameld door verschillende vrijwilligersorganisaties van Netwerk MargeInBeeld2 op 17 oktober Werelddag tegen Armoede

1. Ziektekostenverzekering:

het oplopen van premieachterstand als je geen GBA en geen inkomen hebt. En het gevolg ervan dat je als wanbetaler beschouwd wordt en extra boete moet betalen. Doordat ze snel een deurwaarder inschakelen en daarna CVZ, lopen kosten snel en hoog op waardoor mensen levenslang soms aan het terug betalen zijn.       

 

Dit punt wordt voor een deel uitgezocht door een stagiaire van het Annahuis. En kan besproken worden als CZ in de Raad komt. Maar CZ komt niet in de raad

 

2. Navorderingen zijn voor minima niet te betalen.

Belastingdienst; zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebondenbudget, Energiebedrijven

Dit is een breed en landelijk punt en moet steeds actueel gehouden worden, omdat het nu alweer veranderd is met eigen risico en eigen bijdrage die betaald moet worden bij zorgverzekering en de huishoudtoets die eraan komt. Dit punt terug naar MiB2 en zien hoe ermee verder te gaan. Wel staat dit punt voor de energiebedrijven in de Raad en is er inmiddels een presentatie geweest van Enexis.

 

3. Afstemmen van datum inkomen en datum betalen (b.v. bij woningbouw moet huur op 1e v.d.maand betaald worden terwijl mensen 15e of nog later bij UWV hun geld krijgen)

Dit punt staat op de lijst van de Raad om te bespreken. Woningbouwverenigingen zijn er mee bezig en hebben ook hun beleid gepresenteerd als mensen geen huur betalen.


4. Woningbouw zou meer bekendheid kunnen geven aan het feit dat er per wijk woonconsulenten zijn waarmee problemen besproken kunnen worden.

Zie bij 3.

 

5. Belastingdienst: Kindgebonden budget wordt ingehouden voor schuldsanering, dit zou niet moeten zijn.

Dit rechtstreeks bespreken met belastingdienst als MiB2. Visitekaartje zit in ordner.

 

6. Vermindering en vereenvoudiging van burocratische en ingewikkelde regels

 Is een algemene oproep aan de Raad, verder geen actie daartoe.

 

7. Gemeente: mensen moeten verhuizen omdat ze in sloopwoning zitten, maar bouwen een nieuwe schuld op doordat de herinrichtingskosten een lening zijn.

Dit eerst checken in eigen geledingen, is niet doorgegaan naar de Raad

 

8. Meer preventieve voorlichting, scholing, training naar mensen, jongeren, scholen, en voor vrijwilligers die bij mensen thuis komen of elders een signaalfunctie kunnen hebben.

Wordt verkend in de Raad, zie punt 3.

 

9. Deurwaarders zorgen voor oplopende kosten. Vermijden ze in te schakelen, eerder zelf contact opnemen met klant en hulp inschakelen.

Wordt verkend in de Raad, staat op lijst.

 

10. Er zou een soort keurmerk moeten komen zodat klant weet dat de organisaties die daarbij aangesloten zijn de verantwoordelijkheid nemen dat schulden niet te ver oplopen. (Nu veel te hoge oplopende schulden waar eerder een halt toe geroepen kan worden, bij b.v. postorderbedrijven, mobiele telefoon/internet, geld lenen)

Wordt verkend in de Raad, staat op lijst.

 

11. Reclame: per wet verbieden dat organiaties niet meer dan 10% mogen besteden aan reclame.

Wordt verkend in de Raad, staat op lijst.

 

12. Preventiewerkers/hulpverleners/signalen van schulden: beter verwijzen naar wat er al is aan schuldhulpverlening, b.v. maatjes, kas van Vincentius. Elkaar beter kennen.

Dit is huiswerk voor MiB2

 

13. De menselijke maat niet vergeten, methode van presentie ipv afgerekend te worden omdat hulpverleners zich moeten houden dossierbeheersing/getallen/efficiëntie.

Dit idee wordt opgepakt door de Raad. Het idee (van Mariëlle Pieterse) is om te polsen of de deelnemers met een grotere kring van 30 mensen een studiedag willen bijwonen waarin Andries Baart de presentiemethode laat zien hoe die effectief werkt. Daarvoor is het nodig dat er een korte samenvatting aan Ad Mol gestuurd wordt over de presentiemethode. Dit is nog niet gedaan omdat er geen digitaal beschikbaar is , alleen papieren versie. Is die geschikt?

 

14. Convenant van commerciële bedrijven om praktisch oplossingen mogelijk te maken. Gemeente moet dit ondersteunen. En uitnodiging naar partijen die er niet zijn.

Wordt samen met punt 10 opgepakt in de raad , staat op lijst.