Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

Bezuiniging op armoedegelden

 

Aan:                   het college en de leden van de gemeenteraad
                           p/a Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Betreft:               bezuiniging op armoedegelden

  

Breda, 29 oktober 2018

 Geachte leden van het college en gemeenteraad Breda,

Op de te bespreken begroting wordt flink bezuinigd op het sociale domein. Bezuinigingen zijn te verwachten op o.a.  de uitkering, bijzondere bijstand, bredapas en de sociale werkvoorziening. Wij begrijpen dat gemeente Breda meer uitgeeft dan verantwoord is. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden.

Vanuit MiB2 willen wij nadrukkelijk opkomen voor de mensen met een minimuminkomen. De burgers in de meest kwetsbare positie. Door de opeenstapeling van bezuinigingen op regelingen komen juist mensen met lage sociaal economische status onder toenemende druk. Druk die de kwetsbaarheid verhoogt en juist zelfredzaamheid verlaagt. Druk die gevolgen heeft voor diverse levensterreinen van mensen, ook kinderen. De vraag is of voorgenomen kortingen op het sociale domein de juiste keuzes zijn met als doel te bezuinigen. Wij verwachten dat de effecten op de lange termijn zodanig zijn voor de mensen aan de onderkant van de samenleving dat het de gemeente juist extra gaat kosten. Plannen van een college varende onder de vlag van ‘lef en liefde’ zouden herkenbaar verbonden moeten zijn met en een antwoord moeten geven op maatschappelijke knelpunten.

Een andere ontwikkeling wat het nog zorgwekkender maakt voor de mensen op of onder het minimum is het feit dat  door te krappe subsidieplafonds en de procesvoering van de verschillende thematafels juist vrijwilligersorganisaties door bezuinigingen in de knel komen of in hun voortbestaan worden bedreigd. Terwijl zij zich juist inzetten voor mensen in de marge, zoals o.a. Voedselbank, Stichting Leergeld, Stichting Steungezin, Stichting Tientjes, Humanitas Regio Breda en theesalon de Struyck. We beseffen dat het een ingewikkeld proces is waarin de subsidie wordt verdeeld aan de verschillende tafels. Criteria en voorwaarden zijn helder geformuleerd aan de hand waarvan organisaties elkaar waarderen. Maar welke keuzes moeten gemaakt worden als er besloten is minder geld voor het sociale domein ter beschikking te stellen? Wie stelt hiervoor de criteria vast op basis waarvan het geld over alle tafels en onderling verdeeld wordt? Armoedebestrijding  en preventie is niet te verdelen in budgetten over losse tafels. Het vraagt een totaaloverzicht en visie over de thematafels heen gedragen door een gezamenlijke politieke visie op mensen in een kwetsbare positie.

Pastor Dorothé IJsseldijk,

 


voorzitter van MargeInBeeld2, namens:

Annahuis, Stichting Tientjes, Stichting Leergeld Breda, Voedselbank Breda, Vincentiusvereniging Breda, Stichting Meer met Minder, KBO kring Breda, Stichting WW Help ons Helpen, Diaconie Protestantse Gemeente Breda, Raad van Kerken Breda, Stichting Steungezin.nl, Hart voor Breda Noord, Mondiaal Centrum Breda, BudgetKracht, Stichting sinterklaas kindercomité (SSKB), Humanitas Regio Breda, Theesalon de Struyck.