Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

Interview met vrijwilliger Hart voor Breda Noord

In Breda Noord is een klein protestants kerkje te vinden, waar het interview plaatsvond. Joost Slagboom werkt in opdracht van de Mattheuskerk en is actief in de Stichting Hart voor Breda Noord. Het gesprek is samen met de stagiaire Johanna van Haaften en vrijwilliger Gerard Heuts. Beiden vullen Joost aan. Ze vormen een hecht team. Joost wordt het schaap met vijf poten genoemd en de vrijwilligers worden onmisbaar genoemd.

       

 

Wie?
Ik ben missionair werker en in 2007 begonnen bij de protestantse Mattheuskerk in Breda Noord. Deze kerkgemeente had de wens om zich meer te richten op de buurt. In plaats van een naar binnen gerichte kerk wilden ze een naar buiten gerichte kerk worden. In de Hoge Vught valt veel werk te doen. Voor de toekomst van de kerk is het ook belangrijk dat je open staat voor jongeren en alle culturen die in de buurt voorkomen. Als missionair werker heb ik de taak gehad dit proces te begeleiden. Ik heb heel nauw samen gewerkt met de leden van de kerk. In het begin hebben we via FMO een startsubsidie ontvangen om de hulp aan de buurt op gang te zetten.
Ik heb tien jaar in de zending gewerkt in Zuid Afrika. Ik heb een theologische achtergrond, met ook een landbouwkundige opleiding. Daar heb ik in Afrika veel profijt van gehad. In Nederland heb ik een maatschappelijke opleiding gevolgd. Hierdoor kan ik ook als maatschappelijke werker aan de slag. Ik geniet van de mensen en van de verschillende culturen.

Wat?

We zijn begonnen met outreach, inloop, maatschappelijke dienstverlening en kinderclub. We gingen meteen vrij hard. In 2013 zijn de activiteiten van de kerk gescheiden van de Stichting Hart voor Breda Noord. Beiden zijn verbonden met de Mattheuskerk, maar hebben hun eigen financiën. Stichting Hart voor Breda Noord heeft de volgende activiteiten: kinderknutselclub, buurtmaaltijden, maatschappelijke dienst, participatiecursus en sinds kort ook huiswerkbegeleiding. Het maatschappelijk werk houdt in dat ze een inloop hebben en een afspraak kunnen maken. De maatschappelijk werkers hebben ondertussen hun eigen sociale netwerk opgebouwd. Er wordt schuldhulpverlening aangeboden en hulp geboden voor toegang naar voorzieningen. We doen ook huisbezoeken als dat nodig is. We hebben hier mensen uit dertig verschillende culturen geholpen. We zijn begonnen met een dakloze man uit Latijns Amerika. Maar vooral Turkse en Marokkaanse buurtgenoten weten ons te vinden.

Waarom?

Mensen helpen zit vanaf mijn kinderjaren in mijn hart. Dat zal er altijd zijn. Het is een vorm van bewogenheid, liefde voor mensen met andere culturen. Mijn drijfveer is het christelijk geloof, Jezus willen volgen. Ik zie een uitdaging in de verschillende culturen. Ik ben altijd een pionier geweest.

Wanneer?

Twee jaar geleden las ik het eerst over MargeInBeeld2. Ik dacht dat is het. Een plek waar mensen samen komen om bezig te zijn met armoede in Breda. Door mijn werk hier bij de kerk heb ik niet altijd de tijd om naar de vergaderingen te gaan. Maar we willen blijven participeren. Veel mensen die een sleutelrol in de buurt spelen doen er aan mee. De ontmoeting met de mensen zorgt er voor dat de grote lijnen vastgehouden worden. Er zijn genoeg mensen die in dat netwerk verstand hebben van armoede. Ze nemen beslissingen en brengen dat naar de gemeente, vervolgens doet de gemeente er ook echt iets mee. Er is veel nodig voor mensen die in de marge zitten. Ze weten vaak niet welke rechten ze hebben.