Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

Interview met vrijwilliger HUMANITAS

Frans Dirks

In de Heuvel aan de Heemskerkstraat heb ik een afspraak met Frans Dirks, bestuursvoorzitter van Humanitas Regio Breda. Frans was net klaar met een vergadering en een lokaal verder begon alweer de volgende vergadering van vrijwilligers voor het maatjesproject. Frans had gelukkig even tijd om wat vragen te beantwoorden.

  

 

Wie?
Ik ben echt een mensen mens. Ik vind het prettig om onder de mensen te zijn. Ik kom tot mijn recht als ik mensen om mij heen heb. In 2015 ben ik met pensioen gegaan. Ik ben graag actief bezig en zo kwam ik bij dit werk terecht. Ik dacht één dag per week onder de pannen te zijn, maar ik ben er wel vier dagen per week mee bezig.

Wat?
Humanitas is een vereniging voor maatschappelijke dienstverlening. De activiteiten van Humanitas vallen onder de zes thema’s: Eenzaamheid, verlies, opvoeden, opgroeien, detentie en thuisadministratie. De projecten in Breda zijn oa: karweitjesdienst, steun bij rouw en verlies, taalmaatjes aan huis en mentormaatjes. Er is op moment geen detentiebezoek omdat de Koepel dicht is. We zijn nog in gesprek voor een activiteit jeugddetentie in Den Hey-Acker.

Waar?
Landelijk is Humanitas in 1945 in Amsterdam opgericht om te helpen met de maatschappelijke wederopbouw na de oorlog. Het draait om zorg voor elkaar. De kernwaarden van Humanitas zijn: Regie behouden over je eigen leven, samenleven op basis van gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid voor jezelf en voor een ander, betrokken en vraaggericht werken: kijken wat er leeft in de maatschappij en activiteiten daarop aanpassen. Humanitas Breda is bijzonder omdat het een prominente rol speelt in het ontwikkelen van Zorg voor elkaar Breda. Het is een netwerk van samenwerkende organisaties in Breda voor de zorgzoekende burger. Het stadsbestuur krijgt steeds meer regie over de zorg in de eigen gemeente en zo hopen ze de zorg beter te kunnen aanbieden. Zorg voor elkaar Breda heeft één telefoonnummer ( 076-5251515) waar men doorverwezen kan worden naar professionele en vrijwillige organisaties. Humanitas Breda heeft 190 vrijwilligers voor alle projecten. Het zijn mensen van alle leeftijden en met een zeer diverse achtergrond. Ze hebben allemaal passie om mensen te willen helpen.

Waarom?
Ik heb nu veel te veel tijd over en wil mijn tijd graag nuttig besteden. Ik heb 24 jaar in de collectieve dienst gewerkt. Daarna 25 jaar in de zakelijke dienstverlening. Nu ben ik sinds drie jaar betrokken bij de maatschappelijke dienstverlening. Ik leer elke dag weer. Het werk verrijkt mijn persoonlijke ontwikkeling. Vooral op het gebied van communicatie leer ik veel.

Wanneer?
Een vrijwilliger van Humanitas werkt al een jaar samen met MargeInBeeld2. Ik heb toegestemd om ook tijdens de vergaderingen mee te draaien. MargeInBeeld2 heeft een toegevoegde waarde omdat het meer inzicht geeft in de problemen rondom armoede. Armoede maakt een belangrijk onderdeel uit van eenzaamheid, wat een speerpunt is van Humanitas. Bij MargeInBeeld2 krijgen we beter beeld van de bestrijding van armoede in Breda. Wij moeten weten wat de behoefte is in de stad om duidelijk de activiteiten te vinden die erbij horen.