Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

Clientenbelang gestart

kijk voor persbericht op  breda.nl

Grip op Geld

Kijk op gripopgeldbreda.nl 

ongekende informatie over beheren en plannen wat je met je geld kan doen 

Werkconferentie Armoede bestrijding 19 oktober 2016

 

Werkconferentie Armoedebestrijding 2015

 Beschrijving van de conferentie.

 In het kader van de nationale armoede dag organiseerde Marge in Beeld in 2015, mede onder aanmoediging van de gemeente Breda, een conferentie over Armoede in Breda. 

Doelgroep  was met name ook de beroepskrachten en vrijwilligers werkzaam in dit domein.

 De conferentie, onder leiding van Marja Wittenbols, startte met lezingen door Professor Gabriels over ‘Armoede en politiek’ en Drs A. van der Schoot presenteerde het onderzoek ’Armoede onder vrouwen groeit snel’ gevolgd door een ervaringsverhaal van buitenlandse vrouwen.

 Daarna workshops met de thema’s; (On-)mogelijkheden van het armoede beleid in Breda, Spanningsveld tussen regelgeving, caseload en armoede, Etniciteit, gender en armoede, Bejegening van mensen in armoede.

 De aanbevelingen van de workshops werden voorgelegd aan het forum bestaande uit de sprekers, wethouder Marianne de Bie, Els van der Wal (directeur ATEA) , en Jeroen Berkhout (directeur IMW).

 Globale observaties over deze dag en de vragen die daarbij rijzen.

 -        Het aantal deelnemers was veel groter dan door de organisatoren verwacht; ruim 110.

 -        Bovendien was het aantal beroepskrachten uit de diverse organisaties groot.

 -        De thema’s van de sprekers en van de workshops waren aansprekend voor de deelnemers.

 -        Ook organisaties die niet primair gericht zijn op armoede ondersteuning,  worden met armoede problematiek, en de complexe regelgeving daaromtrent, geconfronteerd.

 -        Niet alleen betrokkenen in armoede maar ook de beroepskrachten en vrijwilligers worden geconfronteerd met de vele loketten, lappendekens van regelingen en versobering van het financiële vangnetten.

 -        MIB2 stelt zich de vraag of de verwachtingen van de deelnemende beroepskrachten wel werden ingelost? Gelet op de veelheid en diversiteit van alle tips en aanbevelingen uit de workshops, mag je concluderen dat binnen armoedebestrijding nog veel werk te verrichten is.

 -        Werden de vragen van de beroepskrachten, en misschien ook wel de door hen ervaren onmacht rondom hulpverlening bij armoede, adequaat geadresseerd?

 -        Zou volgend jaar een armoede conferentie kunnen worden georganiseerd door de gemeente. Daarmee kan de gemeente illustreren dat het gemeentelijk armoede beleid een gemeentelijk speerpunt is. Ook kan dan met meer diepgang ingespeeld worden op vragen (en misschien ook op frustraties) van beroepskrachten.

 -        De verwachtingen rondom het begrip “samenredzaamheid” moeten niet worden overschat.

 Resultaat en opvolging van de aanbevelingen door MIB2 en betrokken organisaties:

 Meer aandacht voor bejegening van mensen in armoede was een van de aanbevelingen. Door ATEA is al een begin gemaakt middels enige interne workshops hier over.

 De voorbereidingsgroep van MIB2 gaat in gesprek met de forumleden waarin de gemeente (wethouder de Bie), ATEA en IMW waren vertegenwoordigd over opvolging van de tips en aanbevelingen en hoe deze te implementeren in beleid.

  Workshops:

Lees meer...

Interview met vrijwilliger Hart voor Breda Noord

In Breda Noord is een klein protestants kerkje te vinden, waar het interview plaatsvond. Joost Slagboom werkt in opdracht van de Mattheuskerk en is actief in de Stichting Hart voor Breda Noord. Het gesprek is samen met de stagiaire Johanna van Haaften en vrijwilliger Gerard Heuts. Beiden vullen Joost aan. Ze vormen een hecht team. Joost wordt het schaap met vijf poten genoemd en de vrijwilligers worden onmisbaar genoemd.

       

Lees meer...

Interview met vrijwilliger HUMANITAS

Frans Dirks

In de Heuvel aan de Heemskerkstraat heb ik een afspraak met Frans Dirks, bestuursvoorzitter van Humanitas Regio Breda. Frans was net klaar met een vergadering en een lokaal verder begon alweer de volgende vergadering van vrijwilligers voor het maatjesproject. Frans had gelukkig even tijd om wat vragen te beantwoorden.

  

Lees meer...

Interview vrijwilliger met Steun Gezin

Voor het interview met steungezin.nl heb ik met Erwin Hoek afgesproken. Hij is bestuurslid van steungezin.nl. Ik was hem al bij het gebouw van Tientjes tegengekomen. Daar houden ze hun intakes. De website van steungezin ziet er erg mooi uit. De website is eigenlijk hun gebouw waarvan ze uit werken. Een mooi filmpje en leuke foto’s laten meteen zien dat het om een enthousiast en actief initiatief gaat.

Lees meer...

Interview met vrijwilliger Tientjes

Tientjes, Ron van Lemmeren

Voor het interview hadden we afgesproken bij het gebouw van Tientjes, het Rondeel, tegenover het Chassé. Er stopte net een busje met senioren die naar de bingo gingen. In het Rondeel was het een drukte van belang. Er was een bar waar het lekker naar koffie rook. Je ziet allerlei leeftijden. Aan de tafel zaten een groepje Surinaamse hapjes te eten. In de bank zag ik een andere bekende druk discussiëren. En aan de computers zag ik vrijwilligers van andere organisaties van MargeinBeeld2. Het maakte een gezellige actieve indruk. In het kantoortje ging ik in gesprek met Ron van Lemmeren. Bestuurslid van Tientjes.

   

Lees meer...

Interview met vrijwilliger Vincentius

Vincentius

Aan de straat Koele Mei in de wijk Doornbos-Linie staat een groot wit gebouw met daarop Kringloop DE VINCE. In dit gebouw heb ik een interview met een vrijwilliger van Vincentius. Bij de aankomst wordt ik gebracht naar een kamertje in het gebouw. Ik moet langs allerlei verschillende ruimtes met spullen. Ik moet langs een veelheid van ruimtes, in de ruimtes liggen: kleding, oude radio’s, stoelen, speelgoed en veel boeken. In elke ruimte is wel iemand bezig om de spullen te verdelen, te sorteren en te prijzen.Gelukkig heeft één vrijwilliger tijd om mijn vragen te beantwoorden. In het kamertje hangen allerlei portretten van uithet verleden van Vincentius. Ook hangen er een soort oorkondes van lang geleden. Er boven hangt een kruisbeeld.

Lees meer...