Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

Marge in Beeld 2

Marge In Beeld 2 is een netwerk van vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor en/of optrekken met mensen in de marge die leven in armoede.
Doel is armoede en uitsluiting te voorkomen en te bestrijden. 

Wij streven naar:

  • een betere verwijzing en bereikbaarheid naar elkaar.
  • signalen van armoede, onrecht en uitsluiting te verzamelen en te melden.
  • belangen te behartigen.
  • mensen zelf aan het woord te laten.